02.08.02.26 Moviment de la població. Moviment migratori. Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Homes. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017