02.08.02.31 Moviment de la població. Moviment migratori. Comarques i països. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017