02.08.03.02 Moviments de la població. Onomàstica. Cognoms més freqüents entre la població nascuda a Terrassa. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017