02.09.03 Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 3. Seccions censals i sexe. 1 de gener 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017