02.10.01 Població de Terrassa resident a l'estranger. Evolució. 2009-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017