02.10.02 Població de Terrassa resident a l'estranger. País de residencia i sexe. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017