02.11.04 Coneixement del català. Població de 16 anys i més segons coneixement del català i nivell d'instrucció. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017