03.01.02 Població en relació amb l'activitat. Sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017