03.01.03 Població en relació amb l'activitat. Nacionalitat i sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017