03.01.05 Població en relació amb l'activitat. Districte i sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017