03.01.08 Població en relació amb l'activitat. Població ocupada segons sector d'activitat, nacionalitat i sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017