03.01.09 Població en relació amb l'activitat. Població ocupada segons branques d'activitat i sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017