03.01.13 Població en relació amb l'activitat. Població desocupada segons professió, nacionalitat i sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017