03.01.14 Població en relació amb l'activitat. Població desocupada segons sectors d'activitat, nacionalitat i sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017