03.03.03 Evolució de l'atur registrat segons sexe a Terrassa. Dones per edat. 2002-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017