03.03.04 Evolució de l'atur registrat segons sexe a Terrassa. Total per edat. 2002-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017