03.03.05 Evolució de l'atur registrat segons sexe. Atur juvenil. 2002-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017