03.03.06 Evolució de l'atur registrat segons sexe a Terrassa. Atur de les persones majors de 45 anys. 2002-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017