03.05 Evolució de l'atur registrat segons grup professional a Terrassa. Grans grups professionals. 2003-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017