03.06.01 Evolució de l'atur registrat segons activitat econòmica a Terrassa. Grans sectors. Absoluts. 2005-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017