03.06.02 Evolució de l'atur registrat segons activitat econòmica a Terrassa. Agrupacions per activitat econòmica. CCAE 2. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017