03.07.02 Atur registrat d'estrangers a Terrassa. Edat i sexe. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017