03.09.01 Contractacions laborals. Absoluts. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017