03.09.02 Contractacions laborals. Contractacions laborals d'estrangers. 1999-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017