03.09.03 Contractacions laborals. Contractacions laborals per ETT. 1999-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017