03.11.01 Expedients de regulació. Expedients acabats i treballadors afectats. Òrgan de resolució, i activitat econòmica. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017