03.11.06 Expedients de regulació. Evolució mes a mes dels expedients de regulació acabats i dels treballadors afectats. 2000-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017