03.11.09 Expedients de regulació. Expedients acabats i treballadors afectats. Causa. 2000-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017