03.13.04 Oferta de cursos de formació per a treballadors. Escola Superior de Comerç i Distribució. Activitat formativa. Curs 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017