03.16.02 Pensió contributiva mitjana de la Seguretat Social segons residència del pensionista per tipus 2011-2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017