04.01.01 Evolució de l'estructura empresarial. Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1987-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017