04.02.04 Dimensió empresarial. Assalariats segons la grandària de l'empresa. Indústria i construcció. 1995-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017