04.03.03 Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Evolució trimestral per sexe. 2012-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017