04.03.06 Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Evolució trimestral per sexe i edat. 2012-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017