04.04.01 Cens d'activitats. Gestió d'expedients d'Activitat econòmica i Cens d'activitats. Expedients iniciats per tipus i activitat. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017