05.03.01 Consum d'electricitat a Terrassa. Usos. 2005-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017