06.01.01 Renda Familiar Disponible Bruta. Valors absoluts.1991, 1996, 1999-2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017