06.05.01 Renda Neta Mitjana Anual de les Llars. Evolució de la Renda mitjana per llar. 2011-2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017