07.05 Establiments hotelers a Terrassa. Tipus i categoria. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017