08.02.02 Parc de vehicles. Tipologia. Districtes i barris. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017