08.02.03 Parc de vehicles. Altes de vehicles. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017