08.02.05 Parc de vehicles. Moviment del parc de vehicles. 2015-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017