08.03.01 Trànsit de passatgers en els autobusos públics urbans. Passatgers per línies. 1987-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017