08.05 Intensitat del trànsit de vehicles. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017