09.14.04 Sindicatura Municipal de Greuges. Resolució dels greuges admesos a tràmit. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017