10.06 Interrupció voluntària de l'embaràs. Lloc de residència. 2000-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017