10.07.02 Inicis de tractament per drogoaddicció. Nivell d'instrucció. Terrassa i el Vallès Occidental. 2005-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017