10.09.06 Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. Nous diagnòstics d'infecció per l'HIV per grup de transmissió i sexe. 2001-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017