11.03.02 Estatus de l'avifauna a Terrassa. Programa de Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC). Itinerari Terrassa Est. Temporada d'hivernada. 2002-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017