11.03.03 Estatus de l'avifauna a Terrassa. Programa de Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC). Itinerari Terrassa Nord. Temporada de nidificació. 2002-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017